Beschreibung

Под Игото е един от най-мощните и влиятелни български революционни романи. Той изследва желанието за освобождение усещано от Българите живеещи под Турско иго. Една история за революция, патриотизъм и другарство която е plenqwala въображението на поколенията.
Pod Igoto is one of the most powerful and influential Bulgarian revolutionary novels. It explores the Desire for liberation felt by the Bulgarians living under the Turkish Yoke. A story of revolution, patriotism and camaraderie, it has captured the imagination of generations of children and adults.

Kundenbewertungen

Durchschnittlich

Keine Bewertung

Kundenrezensionen

Kein Eintrag